Zeleni kljuc

FITNES IN SOBE LEVC

WE ARE GREEN!
Ponosni, da smo del zelene zgodbe!

 

OKOLJSKE INFORMACIJE IN INFORMACIJE O ZELENEM KLJUČU

Zeleni ključ je mednarodni okoljski znak, ki pospešuje ozaveščanje in skrb za okolje, nastanitvenim in drugim gostinskim objektom, ki se zavzemajo za trajnostne poslovne prakse Njegov namen je prispevati k preprečevanju podnebnih sprememb z nagrajevanjem in zagovarjanjem objektov s pozitivnimi okoljskimi pobudami.

Ima stroge kriterije, ki pomembno vplivajo na učinkovito vodenje obrata in prispevajo k preobrazbi vedenjskih vzorcev. Vsebuje 80 obveznih kriterijev, ki jih izpolnjujemo in želimo si izpolniti tudi večje število neobveznih smernic, ki bodo naše gostišče še bolj približale vam. Skupaj zgradimo zeleno zgodbo.
V obratu »Fitnes in sobe Levc« vas pozivamo k varčnosti z električno energijo in vodo, okoljevarstvenemu vedenju ter odgovornem ravnanju z okoljem.

To med drugim vključuje :

  •   Zavezo k nagovoru gostov za odpoved pri čiščenju/pospravljanju enot
  •   Samooskrbo z obnovljivim virom energije – sočnimi kolektorji
  •   Sestavine lokalnih dobaviteljev so sezonske in sveže
  •   Zavezo k vključitvi lokalnih deležnikov za učinkovito zmanjšanje negativnih učinkov na okolje

Več o programu Zeleni ključ je dostopno na : https://www.zelenikljuc.si/

 

 

 

Vaše mnenje nam je pomembno

Izpolnite vprašalnik

 

 

 

 

Koraki pomenijo minimalni trud, a imajo velik pozitiven vpliv na okolje.

Pridružite se nam in skupaj bomo zmanjšali svoj okoljski odtis in ohranjali razpoložljive naravne vire tako, da bomo sledili šestim korakom tekom bivanja : 

Uporabi isto brisačo večkrat

Da bi zmanjšali porabo pralnih sredstev, embalaže, vode in električne energije, vam omogočamo, da uporabite brisače večkrat.  Če želis brisačo uporabiti večkrat, jo obesi na obešalnik. V nasprotnem primeru jo odvrzi na tla in zamenjali jo bomo.

Ločuj odpadke

Odpadki so vir krožnega gospodarstva, njihovo recikliranje omogoča ponovno uporabo materialov. Papir, revije in časopis odloži na pisalno mizo ali v recepcijo. Plastenke in karton odloži poleg koša za smeti v sobi.

Pij vodo iz pipe

1liter popite točene vodeiz pipe, odda 1000krat manj Co2 emisij v okolje kot 1liter vode iz plastenke. Voda v Sloveniji je neoporečna, pijmo vodo iz pipe.

Uporabi prevozna sredstva, prijazna okolju

Kolesa, javni prevoz in hoja so okolju prijazni načini transporta. Z veseljem vam priskrbimo informacije o izposoji koles in pešpoteh ter oblikah javnega prevoza.

Deli dalje svojo zeleno izkušnjo in naše zelene prakse

Mnenja gostov in obiskovalcev so dobrodošla za izboljševanje našega zelenega poslovanja. V recepciji nam usto ali pisno zaupaj svoje misli, komentarjke in ideje.

Poišči zeleno aktivnost v bližini obrata

Slovenija je bogata z naravnimi in kulturnimi znamenitostmi. Oglej si brošure ali pa nas povprašaj za nasvet o zeleni izkušnji v bližnjih parkih.