Aktualno pri nas – Energetska sanacija prenočišč Levc

Zavedamo se pomena ohranjanja okolja, zato smo v letošnjem letu uspešno kandidirali na javnem razpisu "Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti".

Investicija obsega vgradnjo varčne razsvetljave, vgradnjo opreme za varčevanje z vodo, zamenjavo radiatorjev, zamenjavo stavbnega pohištva, izolacijo fasade, izolacijo strehe, vgradnjo rekuperacije prezračevanja, vgradnjo sončne elektrarne, nabavo stiskalnice odpadkov ter izdelavo promocijskega materiala.

Cilji operacije so:

Delež načrtovanega zmanjšanja računske rabe letne energije za ogrevanje stavbe po izvedeni operaciji za 53,2 %.

Delež načrtovanega zmanjšanja pitne in sanitarne vode po izvedeni operaciji za 50,7 %.

Delež načrtovanega zmanjšanja količine odpadkov po izvedeni operaciji za 50,6 %.

Finančna podpora:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. www.eu-skladi.si

Vrednost operacije: 205.000,00 € (brez DDV).

Vrednost sofinanciranja: 153.750,00 €